DP-Advocaten

Visie en historiek

Sinds 2003 werkt een aantal advocaten samen onder de naam Deckers & Partners.

Vanaf juli 2008 bestaat het kantoor uit negen advocaten. Zij delen een specifieke visie op de uitoefening van het beroep van advocaat en opteren voor een functionele samenwerking met moderne communicatiemiddelen ten dienste van het cliënteel.

Er wordt bewust geopteerd voor een dynamische kleinschaligheid zodat het direct contact tussen cliënt en advocaat optimaal verzekerd blijft. Een correcte verhouding tussen kosten en kwaliteit staat hierbij voorop.

Het kantoor is vanaf 2010 onder de naam DP-Advocaten vooral actief op de volgende domeinen:

Naast particuliere cliënten doen diverse verzekeringsmaatschappijen, banken, handelsvennootschappen en vennootschappen van publiek recht regelmatig een beroep op het kantoor.