Beslagrecht – handelsrecht

U kan bij ons kantoor terecht voor alle vragen en procedures in verband met het commercieel- of handelsrecht en het beslagrecht, o.a.:

  • invordering en betwisting van facturen
  • handelsovereenkomsten
  • transportrecht (spoorwegvervoer)
  • bank- en kredietrecht: invorderingen en betwistingen in verband met onderhandse en hypothecaire kredieten en financieringen
  • beslag op roerende en onroerende goederen, op schepen en handelszaken en de betwistingen die hiermee samenhangen

Gespecialiseerde advocaten voor dit rechtsdomein

Virginie De Groote
Virginie De Groote
Luc De Somer
Luc De Somer
Karina Rommens
Karina Rommens
Walter Deckers ere-advocaat
Walter Deckers ere-advocaat
Kris Janssens ere-advocaat
Kris Janssens ere-advocaat