Karina Rommens - DP-Advocaten

Karina Rommens

Curriculum vitae

  • licentiaat rechten Universiteit Antwerpen 1981
  • licentiaat criminologie Universiteit Gent 1982
  • stagiair aan de balie Antwerpen 1982-1985
  • ingeschreven op het tableau van de balie Antwerpen in september 1985
  • bestuurslid van de Vlaamse Conferentie balie Antwerpen 1995-1996 en 2013-2014
  • lid van de Raad van de Orde van Advocaten van Antwerpen sinds 2014
  • afgevaardigde voor Antwerpen bij de Orde van Vlaamse Balies sinds 2015
  • lesgever stageschool bij de Orde van Vlaamse Balies
  • plaatsvervangend vrederechter van het 7de kanton Antwerpen (KB 30.12.2014)

Voorkeurmateries

Contact

Email : karina.rommens@dp-advocaten.be

BTW nr.: BE 0812.443.987