Kris Janssens - DP-Advocaten

Kris Janssens

Curriculum vitae

  • licentiaat rechten K.U. Leuven 1975
  • stagiair aan de balie Antwerpen 1975-1978 met solopraktijk in Borgerhout
  • ingeschreven op het tableau van de balie Antwerpen in oktober 1978
  • bestuurslid van de Vlaamse Conferentie balie Antwerpen 1978-1979
  • ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het 9de kanton Antwerpen
    (KB 22.12.2016)
  • gewezen voorzitter en lid van diverse culturele verenigingen

Voorkeurmateries

Contact

Email : krisjanssens@advocaat.be

BTW nr.: BE 0816.818.192